Παράταση προθεσμίας 2ης Προκήρυξης Πρακτικής Άσκησης

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών για την 2η Προκήρυξη της Μονάδας Ερευνών (έως 2 θέσεις πρακτικής άσκησης προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών Νομικής), παρατάθηκε έως 30 Μαρτίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ και στον ιστότοπο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εδώ.

error: Content is protected !!