Εικονική Δίκη ΔΕΕ: Συμφωνία ΕΕ – Σιγκαπούρης

Εικονική Δίκη ΔΕΕ: Συμφωνία ΕΕ - Σιγκαπούρης

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Μονάδα Έρευνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet «Έρευνα σε Κρίσιμα Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Κέντρο Αριστείας), διοργάνωσε εικονική δίκη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επί προσφυγής ακύρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας έναντι της (φανταστικής) Απόφασης (ΕΕ) 2017/1910 του Συμβουλίου της ΕΕ της 25ης Ιουνίου 2017 για την υπογραφή, εξ ονόματος της ΕΕ, της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας  μεταξύ της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου (ΣΟΕΣ). Η εικονική δίκη διεξήχθει την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 (12.00-14.00) στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Υλικό Εικ. Δίκης ΣΟΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης
Υλικό Εικονικής Δίκης

Την διοργάνωση της εικονικής δίκης και την προετοιμασία των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης ολόκληρης ακριβούς Απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την ΣΟΕΣ (ώστε να υπάρξει δυνατότητα προσφυγής έναντι αυτής), ανέλαβε ο Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος και Υπέυθυνος της Μονάδας Έρευνας, Αλέξανδρος Κυριακίδης. Τον ρόλο των δικαστών ανέλαβαν οι οι Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, υπεύθυνη του Κέντρου Αριστείας, και Δημήτριος Σκιαδάς.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανέλαβαν να ταχθούν υπέρ ή κατά της ακύρωσης της ανωτέρω Απόφασης του Συμβουλίου:

  • Η Ελληνική Δημοκρατία (Θεόδωρος Σιδηρόπουλος, Θεοφάνης Δομουκτσής, Κυριάκος Λευκόπουλος) προσέφυγε για την ακύρωση της Απόφασης, επιχειρηματολογώντας ότι συγκεκριμένες διατάξεις της ΣΟΕΣ δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, και συνεπώς δεν δύναται αυτή να υπογραφεί μόνον από την ΕΕ.
  • Το Συμβούλιο της ΕΕ (Αντώνιος Τσαλίκης, Γεωργία Μωϋσάκη, Θεοχάρης Γεωργιάδης, Μαρία Κιλινκαρίδου) προσέφυγε κατά των επιχειρημάτων της Ελληνικής Δημοκρατία, και υπέρ της προσβαλλόμενης Απόφασης, επιχειρηματολογώντας ότι η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα εφόσον η ΣΟΕΣ και οι διατάξεις αυτής εμπίπτουν στην Κοινή Εμπορική Πολιτική της ΕΕ.

Οι δύο πλευρές κατέθεσαν τους ισχυρισμούς τους και επιχειρηματολόγησαν ενώπιον των δικαστών, ενώ οι δικαστές έθεσαν ερωτήματα μετά τις εναρκτήριες και συμπληρωματικές αγορεύσεις της κάθε πλευράς. Η δίκη ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση του σκεπτικού και της απόφασης των δικαστών, οι οποίοι έκριναν υπέρ της προσφυγής ακύρωσης.

 

 

 

 

 

 

 

Η εικονική δίκη αποτέλεσε την πρώτη συνεργασία της Μονάδας Έρευνας με το Κέντρο Αριστείας αλλά και με το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, έχοντας σημαντική προσέλευση ενδο-Πανεπισημιακού και μη κοινού. Ταυτοχρόνως, συνέβαλε σημαντικά στην γνώση και εμπειρία των συμμετεχόντων φοιτητών, προσφέροντας τους  μία μοναδική ευκαιρία να προσομοιάσουν την λειτουργία του Δικαστηρίου της ΕΕ.

error: Content is protected !!