Διοίκηση

Διοίκηση

Προϊστάμενος

Προϊστάμενος της Μονάδας Έρευνας είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος, του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Υπεύθυνος

Υπεύθυνος της Μονάδας Έρευνας είναι ο Υποψήφιος Διδάκτωρ Αλέξανδρος Κυριακίδης, του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

error: Content is protected !!