Μέλη

Ενεργά Μέλη

Δέσποινα Δαμιανίδου

Η Δέσποινα Δαμιανίδου είναι τριτοετής φοιτήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει διατελέσει πρακτική άσκηση για έξι μήνες στο Κέντρο Ευρω-ασιατικών Μελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και για ένα μήνα στο NRDC-GR ως Civil Advisor, και έχει σμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια. Μιλά την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, ενώ την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί μαθήματα ισπανικών, πορτογαλικών και αραβικών. Διαθέτει πτυχίο αρμονίας κλασικής μουσικής. Είναι μέλος της Μονάδας Έρευνας από τον Δεκέμβριο 2017.

Μαρία Σημαιοφορίδου

Η Μαρία Σημαιοφορίδου είναι τριτοετής φοιτήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει διατελέσει πρακτική άσκηση για ένα μήνα στο NRDC-GR ως Civil Advisor, και έχει σμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια. Μιλά την αγγλική, την ισπανική και τη ρωσική γλώσσα, ενώ την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί μαθήματα γαλλικών και πορτογαλικών. Διαθέτει επίσης πιστοποίηση γνώσεων και χρήσης Η/Υ. Είναι μέλος της Μονάδας από τον Δεκέμβριο του 2017.

Διατελέσαντα Μέλη

Δήμητρα Σταμπουλή

Η Δήμητρα Σταμπουλή είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια (από το 2017) στο ΠΜΣ "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει πτυχίο Πολιτικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει άριστα την αγγλική και γερμανική γλώσσα και επαρκώς την γαλλική. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων, τόσο ευρωπαϊκών όσο και διεθνών. Είναι ενεργό μέλος πολλών οργανώσεων όπως η IAPSS, GRAPESS, Νέοι Μ.Α.Ζ.Ι. και παράλληλα στον ελεύθερο χρόνο της συμμετέχει σε φιλανθρωπικές δράσεις. Διετέλεσε μέλος της Μονάδας από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018

Ιωάννα Τσιούρη

Η Ιωάννα Τσιούρη είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια (από το 2017) στο ΠΜΣ "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, προπτυχιακή φοιτήτρια της Νομικής Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει πτυχίο Πολιτικών Επιστημών από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γνωρίζει άριστα την αγγλική (C2) και γερμανική γλώσσα (C1) και επαρκώς την γαλλική (B2) και ισπανική (B2), και διαθέτει πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής (ECDL). Έχει σμμετάσχει σε συνέδρια και είναι ενεργό μέλος Μή Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) οργανώσεων όπως Youth Business Network. Διετέλεσε μέλος της Μονάδας από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018.

error: Content is protected !!